дигитална агенция Weboz
кои сме ние
услуги за дигитален маркетинг
Weboz
дигитална агенция софия
Weboz
Подобрете представянето си в интернет!
Improve your online performance!
Кои сме ние? Who we are?
Кои сме ние / Who we are

Ние сме дигитална агенция в София. предлагаме услуги, които постигат по-добри резултати за вашия бизнес.

We are a digital agency in Sofia. We offer sevices that achieve better performance for your business.

What we do?
уебстраница / website
Изработка на сайт
Web Design
съдържание / content
Уникално съдържание
Unique Content
seo
SEO и анализи
SEO & analysis
социални мрежи / social networks
Социални мрежи
Social media
previous arrow
next arrow
Slide 1

Нямате уеб сайт или искате да го подобрите!
С помощта на нашата дигитална агенция ще имате сайт или онлайн магазин с:

You don't have a website or you want to improve it!
With the help of our digital agency you will have a website or online store with:

Красив, индивидуален и интуитивен дизайн

Красив, индивидуален
и интуитивен дизайн

Beautiful, individual
and intuitive design

Уникално текстово и мултимедийно съдържание

Уникално текстово и
мултимедийно съдържание

Unique text and
multimedia content

Отлична функционалност за компютри и мобилни устройства

Отлична функционалност
за компютри и мобилни

Excellent functionality
for computers and mobile

Първоначална SEO оптимизация на уеб сайта

Първоначална SEO оптимизация

Initial SEO optimization

Поддръжка и обновявания за безупречна работа

Поддръжка и обновявания
за безупречна работа

Support and updates
for flawless operation

Обучение при необходимост

Обучение при необходимост

Training if necessary

Slide 1

Възможности с помощта на:
SEO, социални мрежи и реклама

Opportunities with the help of:
SEO, social networking and advertising

одобрение

Разпознаваемост в социалните мрежи

Recognition in social networks

Уникално текстово и мултимедийно съдържание

Повишаване на продажбите

Increase sales

предимство

Предимство пред конкурентите

Advantage over competitors

weboz-op-7
Поддръжка и обновявания за безупречна работа

Таргетиран трафик

Targeted traffic

ръкостискане

Доверие и ангажираност на потребителите

Consumer trust and commitment

Slide 1

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИМ ЗА ВАС:

WHAT WE CAN DO FOR YOU:

стратегия

цялостна стратегия от начало

overall strategy from the beginning

проучания на конкуренти и ключови думи

проучвания на конкуренти и ключови думи

competitor research and keywords

локална оптимизация

локална оптимизация

local optimization

писане на текст или статии

писане на текст или статии

copywriting

професионална фотография и видео

професионална фотография и видео

professional photography and video

активност в социалните мрежи

активност в социалните мрежи

activity in social networks

оптимизация на сайта

оптимизация на сайта

site optimization

анализ, отстраняване и добавяне на линкове

анализ, отстраняване и добавяне на връзки

analysis, removal and addition of links

реклама в различни платформи

реклама в различни платформи

advertising on different platforms

консултации и анализи

консултации и анализи

consultations and analyzes

изработка на инфографики и банери

дизайн на инфографики и банери

design of infographics and banners

изработка на лого

лого дизайн

logo design

някои от вас ще решат

SEO е непрекъснат процес.
Заложете на дългосрочен ефект в динамично променящата се среда.
SEO is an ongoing process.
Bet on a long-term effect in a dynamically changing environment.

Slide 1
Доверете ни се за вашият проект!
Изпратете ни информация за него и ние ще Ви помогнем.
Trust us for your project!
Send us information about it and we will help you.